Αρχική Σελίδα/Home
Ποιοι Είμαστε
Who we are
Οργανώσεις-Μέλη
Θεματικοί Άξονες
Δράση
Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις
Θέσεις
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Υπομνήματα
Petitions
Φωτογραφίες
Blog
Συχνές Ερωτήσεις
Περιβαλλοντική νομοθεσία
Συνδέσεις
Επικοινωνία/Contact us
Στατιστικά
Επισκέψεις μήνα: 995
Συνολικές Επισκέψεις: 95411
   
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) που συνενώνει 20 ανεξάρτητες περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήματα που έχουν ως κύριο αντικείμενο το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014, δηλώνει ότι συνεχίζει τις συντονισμένες προσπάθειες της για άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση για αειφόρο ανάπτυξη και θέσπιση συγκεκριμένων στόχων σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς. Πέραν από το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα του τόπου που είναι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας που προκάλεσε η παράνομη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου με τον ξεριζωμό των ανθρώπων από τους τόπους καταγωγής τους, μια σειρά από άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα προκαλούν την αγανάκτηση του περιβαλλοντικού κινήματος της Κύπρου. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) που συνενώνει 20 ανεξάρτητες περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήματα που έχουν ως κύριο αντικείμενο το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014, δηλώνει ότι συνεχίζει τις συντονισμένες προσπάθειες της για άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση για αειφόρο ανάπτυξη και θέσπιση συγκεκριμένων στόχων σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς. Πέραν από το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα του τόπου που είναι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας που προκάλεσε η παράνομη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου με τον ξεριζωμό των ανθρώπων από τους τόπους καταγωγής τους, μια σειρά από άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα προκαλούν την αγανάκτηση του περιβαλλοντικού κινήματος της Κύπρου. Ιδιαίτερα ανησυχούμε για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από τις εγκαταστάσεις στα λιμάνια που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται στην νότια ακτογραμμή της Κύπρου για τις διαδικασίες μεταφοράς και επεξεργασίας του φυσικού αερίου. Από την μέχρι τώρα ενημέρωσή μας και τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας, ολόκληρη η περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας πρόκειται να αλλάξει χαρακτήρα και από τους σχεδιασμούς για ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας άρχισε να μετατρέπεται σε περιοχή βαριάς βιομηχανίας χωρίς να έχει προηγηθεί Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ούτε έχει γίνει Δημόσιος Διάλογος ως είθισται. Επικαλούμαστε την Σύμβαση Άαρχους και ζητούμε πλήρη ενημέρωση για έργα που άρχισαν, δυστυχώς, ήδη να εκτελούνται. Σχετικά καταγγέλλουμε ότι, στην περίπτωση της ανάπτυξης της περιοχής μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού Λεμεσού, διενεργήθηκαν Δημόσιες Διαβουλεύσεις., ωστόσο, η ΟΠΟΚ (ΜΚΟ) έχει επανειλημμένως ζητήσει όπως της αποσταλεί η σχετική μελέτη ώστε να μελετηθεί το θέμα και να εκφέρει απόψεις αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Η ΟΠΟΚ (ΜΚΟ) εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, με αφορμή τις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη προωθούνται έργα που δεν συνάδουν με την πολιτική για αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ΟΠΟΚ τάσσεται εναντίον της παροχής κινήτρων για κατασκευή και λειτουργία ενεργοβόρων αναπτύξεων. Η αλλαγή στο Κείμενο της Δήλωσης Πολιτικής επιδεινώνει τα προβλήματα που ήδη δημιουργούνταν από πολιτικές όπως είναι η μεμονωμένη κατοικία, για την οποία απαιτούμε άμεση κατάργηση. Απαράδεκτη είναι η ανθρώπινη επέμβαση και η άναρχη δόμηση εντός ευαίσθητων περιοχών σε ζώνες προστασίας, των παραλιών της Κύπρου, στις παρυφές των πόλεων και σε περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται. Θέση της ΟΠΟΚ (ΜΚΟ) είναι η υιοθέτηση μέτρων επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η προώθηση μέτρων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΟΠΟΚ (ΜΚΟ) επαναλαμβάνει την θέση της για δράσεις που να περιορίζουν τις κλιματικές αλλαγές με την μείωση εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι απαιτείται κοινό όραμα, κοινή προσπάθεια εκ μέρους του κράτους, των διαφόρων οργανωμένων φορέων και του κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη. Δυστυχώς είμαστε πλέον μάρτυρες πολύ ανησυχητικών κλιματικών αλλαγών αφού φαινόμενα έντονης λειψυδρίας είναι ήδη πραγματικότητα στη Κύπρο. Η απερήμωση είναι περισσότερο από ορατή, ενώ διαφαίνεται και μείωση της βιοποικιλότητας, αφού πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας μας απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση ή / και εισβολή ανταγωνιστικών χωροκατακτητικών ειδών. Αυτά είναι (δυστυχώς) τα επακόλουθα αποτελέσματα. Πρέπει άμεσα πια να ληφθούν μέτρα προς αντιμετώπισή τους. Τα επιστημονικά στοιχεία για τις αρνητικές επιπτώσεις των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) ολοένα και αυξάνονται. Η ΟΠΟΚ (ΜΚΟ) τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ενεργοποιώντας το δικαίωμα της «Αρχής της Προφύλαξης» για διασφάλιση της υγείας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωργίας από τους κινδύνους των ΓΤΟ. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) απαιτεί σεβασμό και όποια δυνατή βοήθεια από τα όργανα της πολιτείας για την συνέχιση του αγώνα της. Η οικονομική βοήθεια προς το συλλογικό όργανο που εκφράζει το περιβαλλοντικό κίνημα της Κύπρου και συμμετέχει ως μόνιμο μέλος σε όλες τις Επιτροπές και τα Συμβούλια της Εκτελεστικής Εξουσίας που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και σε πληθώρα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όταν συζητούνται θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, αποτελεί ένδειξη σεβασμού της πολύχρονης και πολύπλευσης δράσης της ΟΠΟΚ (ΜΚΟ) στο περιβαλλοντικό γίγνεσθαι του τόπου». Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) 3 Ιουνίου 2014
 
Επόμ. >
   

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (MKO)  

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί δίκτυο 19 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Η Ομοσπονδία συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες των μελών της, εφόσον αυτές συμβαδίζουν με της αρχές ίδρυσής της. Οι οργανώσεις-μέλη διατηρούν τη λειτουργική και διοικητική τους αυτονομία.   Διαβάστε Περισσότερα

"Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω".  Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.

Επικείμενες Εκδηλώσεις Upcoming Events

Καμία εκδήλωση για την

Home